JavaScript Array Dizi Metodları 2: Kullanımı ve Örnekler

Blog Gönderisi Resmi

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.

JavaScript, Array(Dizi) Metodlarını örnekleriyle beraber açıkladığımız ikinci bölüme hoşgeldiniz, ilk bölüme gitmek için tıklayın.

from() Metodu


from() metodu, başka bir nesneyi veya iterable (yinelemeli) bir nesneyi yeni bir array'e dönüştürmek için kullanılır.

Örnek:


const iterable = 'hello';
const newArray = Array.from(iterable);
// newArray: ["h", "e", "l", "l", "o"]

join() Metodu


join() metodu, bir array'in tüm elemanlarını birleştirerek bir dize oluşturur. Bir ayırıcı karakter belirleyebilirsiniz.

Örnek:


const colors = ["Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"];
const joinedString = colors.join(', ');
// joinedString: "Kırmızı, Mavi, Yeşil"

toString() Metodu


toString() metodu, bir array'i bir dize olarak döndürür.

Örnek:


const fruits = ["Elma", "Muz", "Çilek"];
const fruitsString = fruits.toString();
// fruitsString: "Elma,Muz,Çilek"

pop() Metodu


pop() metodu, bir array'in son elemanını kaldırır ve bu elemanı döndürür.

Örnek:


const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const removedNumber = numbers.pop();
// numbers: [1, 2, 3, 4]
// removedNumber: 5

forEach() Metodu


forEach() metodu, her bir array elemanı için belirtilen bir işlevi çağırır.

Örnek:


const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach((number) => {
    console.log(number);
});

shift() Metodu


shift() metodu, bir array'in ilk elemanını kaldırır ve bu elemanı döndürür.

Örnek:


const colors = ["Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"];
const removedColor = colors.shift();
// colors: ["Mavi", "Yeşil"]
// removedColor: "Kırmızı"

copyWithin() Metodu


copyWithin() metodu, bir array'in içindeki belirli elemanları belirli pozisyonlara kopyalar.

Örnek:


const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.copyWithin(0, 3, 4);
// numbers: [4, 2, 3, 4, 5]

push() Metodu


push() metodu, bir veya daha fazla elemanı bir array'in sonuna ekler.

Örnek:


const fruits = ["Elma", "Muz"];
fruits.push("Çilek");
// fruits: ["Elma", "Muz", "Çilek"]

unshift() Metodu


unshift() metodu, bir veya daha fazla elemanı bir array'in başına ekler.

Örnek:


const colors = ["Mavi", "Yeşil"];
colors.unshift("Kırmızı");
// colors: ["Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"]

concat() Metodu


concat() metodu, bir veya daha fazla array'i birleştirerek yeni bir array oluşturur.

Örnek:


const array1 = [1, 2];
const array2 = [3, 4];
const newArray = array1.concat(array2);
// newArray: [1, 2, 3, 4]

some() Metodu


some() metodu, array içinde belirli bir koşulu sağlayan en az bir eleman varsa true döndürür.

Örnek:


const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const hasEvenNumber = numbers.some((number) => number % 2 === 0);
// hasEvenNumber: true

splice() Metodu


splice() metodu, bir array'den belirli bir kısmı çıkarır ve yerine başka elemanlar ekler.

Örnek:


const colors = ["Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"];
const removedColors = colors.splice(1, 2, "Turuncu", "Sarı");
// colors: ["Kırmızı", "Turuncu", "Sarı"]
// removedColors: ["Mavi", "Yeşil"]

Bu örnekler, JavaScript array dizi metodlarının nasıl kullanılacağını ve hangi amaçlar için kullanılabileceğini göstermektedir. Bu metodlar, verilerinizi işlemek ve manipüle etmek için çok kullanışlıdır.

3. bölümde görüşmek üzere.!

Sizin İçin Önerdiklerimiz

Blog Resim
Node.js Sunucularında HTTP Durum Kodlarının Önemi

JavaScript

Web geliştirmede, sunucunun bir isteğe nasıl yanıt verdiğini belirten HTTP (Hypertext Transfer Protocol) durum kodları kritik bir role sahiptir. Node.js, popüler bir JavaScript çalışma zamanı ortamı olup, bu durum kodlarını yönetmekte etkin araçlar sunar.

Devamını Oku
Blog Resim
Next.js Nedir? Avantaj ve Özellikleri Nelerdir?

JavaScript

Geliştiricilerin web uygulamalarını ve sitelerini oluştururken en çok tercih ettiği araçlardan biri olan Next.js, React teknolojisi..

Devamını Oku
Blog Resim
Node.js'de Sunuculardan Alınan En Yaygın Hatalar ve Çözümleri

JavaScript

Node.js, etkileyici performansı ve esnekliği ile popüler bir sunucu tarafı JavaScript platformudur. Ancak, her teknoloji gibi, Node.js ile çalışırken de karşılaşılan hatalar olabilir.

Devamını Oku
Blog Resim
Node.JS ile Kullanıcı Kayıt ve Giriş İşlemleri

JavaScript

Bugünkü konumuzda Node.JS ile kullanıcı kayıt olma ve giriş yapma endpointlerini göstereceğiz, öncelikle dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi sunucunuzun Node.JS destekleyip desteklemediğidir.

Devamını Oku